bifrost-projektet

Formål

Formålet med Bifrost-projektet er tosidet

  1. At udvikle en metode til at fremme samarbejdet mellem rådgivere og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) om forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær.
  2. At understøtte bæredygtige indsatser til at forebygge og håndtere stressrelateret sygefravær i små, og mellemstore virksomheder (SMV’er) indenfor finansbranchen og medie- og kommunikationsbranchen.

Bifrost-projektet er gennemført som et praksisnært udviklingsforløb med følgeforskning. Undervejs i projektet har deltagerne medvirket i en række udviklingsmøder og rådgivnings-, og netværksaktiviteter, der har hjulpet dem til at zoome ud og kigge på samarbejdet mellem virksomhed og rådgiver. Desuden har det givet input til metodeudvikling.

Der er blevet gennemført to udviklingsmøder. På udviklingsmøderne deltog både virksomheder og rådgivere. Udviklingsmøderne har haft et specifikt tema hver gang og blev gennemført med input fra forumteater og trænede teaterkonsulenter, konkrete oplæg og fælles diskussioner. Møderne blev støttet af en trænet facilitator.

Med input fra udviklingsmøderne har rådgivere og virksomheder gennemført seks konkrete rådgivningsforløb om forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær. Rådgivere og virksomheder har i fællesskab defineret konkrete indsatser og tiltag, som gav mening i den konkrete situation.

Rådgivningsforløbene gav vigtig viden tilbage om samarbejde og brobygning i praksis.

Der er blevet gennemført fire netværksmøder. Netværksmøderne var tilrettelagt for rådgiverne og målrettet metode- og erfaringsudveksling på tværs af rådgivningsforløbene i projektperioden.

Selve udviklingsforløbet er evalueret med følgeforskning og dokumenteret gennem

  • logbøger, som rådgiverne har udarbejdet løbende baseret på egen rådgivningspraksis.
  • sammenfatning og analyse af materiale fra udviklingsmøder mellem rådgivere og virksomheder.
  • interview med ledere/arbejdsmiljøansvarlige fra de deltagende virksomheder.

Projektet er støttet af Velliv Foreningen

Projektets partnere

Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne (BAMR) – bamr.dk

TeamArbejdsliv – teamarbejdsliv.dk

Monique Hartmann – moniquehartmann.dk

Arbejdsmiljøcentret – amcentret.dk

Glifberg Processer – glifbergprocesser.dk

ArbejdsMiljøCenter Midt-Vest – amcmv.dk

Aron projekthuset – projekthusetaron.dk

Andre bidragsydere

Dacapo forumteater – dacapo.as

Jens Voxtrup Petersen (selvstændig tegner) – jensvox.dk


Advisory Board

  • Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)
  • Carsten Bøgh, Grafisk Kommunikation (GRAKOM)
  • Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv ApS
  • Lars Tornvig, Arbejdsmiljøcenteret A/S
  • Maria Haukrogh, Velliv Foreningen

Kompetenceudvikling

Prototype på intro kursus m. udkast til uddannelsesforløb (BAMR): (på vej 2021)


Formidling

Folkemødet forumteater19: ’Når en medarbejder mangler

NFA temanyhedsbrev20: ’Sådan bidrager forskning til bedre arbejdsmiljø’

NFA webinar20: ’Fra forskning til praksis’

Artikler

AMPRO forebyggelsesavis20: ’Der er behov for brobyggere’

Magasinet Arbejdsmiljø20: ’Vi taler mere åbent om stress’

Tidsskrift for Arbejdsliv21: ’Der skal to til tango – Samspil mellem arbejdslivsviden og praksis’


Websitet er tilrettelagt og redigeret af Hannah Maimin Weil – Sundhed & Kommunikation (SOK). Grafisk tilrettelæggelse og konceptudvikling Nikolaj Palmskov.