bifrost-projektet

Formål

Formålet med Bifrost-projektet er tosidet

  1. At udvikle en metode til at fremme samarbejdet mellem rådgivere og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) om forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær.
  2. At understøtte bæredygtige indsatser til at forebygge og håndtere stressrelateret sygefravær i små, og mellemstore virksomheder (SMV’er) indenfor finansbranchen og medie- og kommunikationsbranchen.

Bifrost-projektet er gennemført som et praksisnært udviklingsforløb med følgeforskning. Undervejs i projektet har deltagerne medvirket i en række udviklingsmøder og rådgivnings-, og netværksaktiviteter, der har hjulpet dem til at zoome ud og kigge på samarbejdet mellem virksomhed og rådgiver. Desuden har det givet input til metodeudvikling.

Der er blevet gennemført to udviklingsmøder. På udviklingsmøderne deltog både virksomheder og rådgivere. Udviklingsmøderne har haft et specifikt tema hver gang og blev gennemført med input fra forumteater og trænede teaterkonsulenter, konkrete oplæg og fælles diskussioner. Møderne blev støttet af en trænet facilitator.

Med input fra udviklingsmøderne har rådgivere og virksomheder gennemført seks konkrete rådgivningsforløb om forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær. Rådgivere og virksomheder har i fællesskab defineret konkrete indsatser og tiltag, som gav mening i den konkrete situation.

Rådgivningsforløbene gav vigtig viden tilbage om samarbejde og brobygning i praksis.

Der er blevet gennemført fire netværksmøder. Netværksmøderne var tilrettelagt for rådgiverne og målrettet metode- og erfaringsudveksling på tværs af rådgivningsforløbene i projektperioden.

Selve udviklingsforløbet er evalueret med følgeforskning og dokumenteret gennem

  • logbøger, som rådgiverne har udarbejdet løbende baseret på egen rådgivningspraksis.
  • sammenfatning og analyse af materiale fra udviklingsmøder mellem rådgivere og virksomheder.
  • interview med ledere/arbejdsmiljøansvarlige fra de deltagende virksomheder.

Projektet er støttet af Velliv Foreningen

Projektets partnere

Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne (BAMR) – bamr.dk

TeamArbejdsliv – teamarbejdsliv.dk

Monique Hartmann – moniquehartmann.dk

Arbejdsmiljøcentret – amcentret.dk

Glifberg Processer – glifbergprocesser.dk

ArbejdsMiljøCenter Midt-Vest – amcmv.dk

Aron projekthuset – projekthusetaron.dk

Andre bidragsydere

Dacapo forumteater – dacapo.as

Jens Voxtrup Petersen (selvstændig tegner) – jensvox.dk


Advisory Board

  • Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)
  • Carsten Bøgh, Grafisk Kommunikation (GRAKOM)
  • Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv ApS
  • Lars Tornvig, Arbejdsmiljøcenteret A/S
  • Maria Haukrogh, Velliv Foreningen

Kompetenceudvikling

Prototype på kurset – ”Bliv vidensbrobygger i din organisation” (på vej 2023/24)Websitet er tilrettelagt og redigeret af Hannah Maimin Weil – Sundhed & Kommunikation (SOK). Grafisk tilrettelæggelse og konceptudvikling Nikolaj Palmskov.