smvbrobygger – hvad er det?

SMV-Brobygger er et nyt website for dig, som rådgiver om forebyggelse af stress og sygefravær. Her kan du få viden om, hvad der skal til for at styrke samarbejdet mellem rådgiver og små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Siden er også for ejerledere og arbejdsmiljøansvarlige, der gerne vil have mere viden om, hvordan man kan sætte fokus på mental sundhed i virksomheden, og hvordan andre har brugt rådgivning til at forebygge stress-relateret sygefravær, styrke den mentale sundhed og forbedre opgaveløsningen.

SMV-brobygger er udviklet som en del af Bifrost-projektet, der er et praksisnært forskningsprojekt om samarbejde mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV’er. Formålet med Bifrost er at udvikle den brobyggende arbejdsmiljørådgivning og styrke den mentale sundhed i SMV’erne. Projektet er gennemført som et partnerskab (for handling) med deltagelse af Brancheforeningen af Arbejdsmiljørådgivere (BAMR), seks rådgiverenheder, seks virksomheder fra finans og medie, samt kommunikationsbranchen. Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Læs mere om Bifrost projektet eller dyk ned i de enkelte delområder nedenunderbrobygger metoden

Som arbejdsmiljørådgiver kan du opleve, at de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) sjældent bruger rådgivning til at forebygge og håndtere stressrelateret sygefravær. Selv om der både er menneskelige og økonomiske gevinster at hente for virksomhederne.

Som virksomhed kan du opleve, at rådgivere sjældent ved, hvad der foregår på mindre virksomheder. Selvom der er både aktuel og relevant viden at hente, som ville gavne rådgivernes forståelse af de mentale sundhedsudfordringer i SMV’erne.

Rådgivere ved en masse om godt samarbejde og arbejdsmiljø. Virksomheder ved en masse om opgaveløsning og vilkårene på arbejdspladsen. Men begge parter skal blive klogere på samarbejdet mellem dem. De skal vide, hvordan man bygger bro mellem rådgiver og virksomhed, og hvordan man får samarbejdet til at fungere i praksis. Den fælles indsats er nemlig afgørende for at forebygge og håndtere stress og sygefravær.

For at styrke dette samarbejde har vi udviklet Brobyggermetoden med input fra forskningen og de erfaringer, som rådgivere og virksomheder har gjort sig gennem Bifrost-projektet. Metoden indeholder en række forudsætninger og principper, som er relevante for samarbejdet mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV’er om at forebygge og håndtere stressrelateret sygefravær.

Mere viden:

Du kan her på sitet få viden om en række bærende principper for det brobyggende samarbejde mellem rådgivere og SMV’er. Principperne bygger på erfaringer fra arbejdspladserne i projektet, og de er tænkt som inspiration for både rådgivere og virksomheder.

Læs mere om brobygger metoden


rådgiver rollen

SMV’erne tillægger arbejdsmiljørådgiverens forståelse af egen rolle som rådgiver stor betydning for, hvordan samarbejdet fungerer, og hvad man i fællesskab kommer frem til af konkrete løsninger. Arbejdsmiljørådgiverens rolle som brobygger kræver derfor, at den enkelte rådgiver er bevidst om sin egen rolle og kan skelne mellem rollens styrker og svagheder for at kunne skabe og fastholde et brobyggende samarbejde med SMV’erne.

Forstå din rolle som arbejdsmiljørådgiver. Fire forskellige typer:

  1. Produktsælgeren: Arbejdsmiljørådgiveren har typisk fokus på konkrete produktegenskaber, fordele og pris. Arbejdsmiljørådgiverens energi bruges på at overbevise SMV’en om køb af ’færdige’ ydelser og håndtere indvendinger i henhold til dette. SMV’en får viden og information om konkrete produkter eller rådgivningsydelser. Arbejdsmiljørådgiveren har omfattende kompetencer indenfor præsentation af produkter og rådgivningsydelser. Rollen indebærer en kortvarig relation til SMV’en og indsnævrer forståelsen for SMV’ens behov i praksis.
  2. Eksperten: Arbejdsmiljørådgiveren har typisk fokus på sin metodiske og teoretiske værktøjskasse. Arbejdsmiljørådgiverens energi bruges på at designe en løsning, der stemmer overens med evidens baseret viden og standarder. SMV’en får en evidensbaseret løsning. Arbejdsmiljørådgiveren får mulighed for at skubbe aktuel viden ud i praksis. Rollen indebærer en svag relation til SMV’en, men giver en dybere forståelse af SMV’ens situation.
  3. Værdifuld ressource: Arbejdsmiljørådgiveren har typisk fokus på SMV’ens umiddelbare behov og beslutningsprocesser. Arbejdsmiljørådgiverens energi bruges på at designe en løsning, der møder SMV’ens behov. SMV’en får mulighed for at konsultere rådgiveren om den viden, der er behov for og få input til beslutningsprocesser. Arbejdsmiljørådgiveren kan støtte SMV’en i at navigere mellem ressourcer og viden. Rollen forstærker relationen til SMV’en, men begrænser dybdegående kendskab til SMV’en.
  4. Betroet rådgiver: Arbejdsmiljørådgiveren har typisk fokus på SMV’en og dennes specifikke branchesituation. Arbejdsmiljørådgiverens energi bruges på at forstå SMV’ens forretning og individuelle forhold. SMV’enfår en sparringspartner og en ligeværdig ekstern fortrolig. Rådgiveren får dybdegående kendskab til branche-, og individforhold og kompetencer til at tilpasse viden i praksis. Rollen medfører en varig relation tilSMV’en, og indebærer, at rådgiveren får en nuanceret forståelse af SMV’ens behov i praksis.

forebyg sygefravær

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah


implementering

blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah


cases

blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah

kommunikation case

I denne case vil du kunne læse hvordan trivsel på arbejdspladsen blev forbedret igennem brobygger metoden

læs mere om denne case

finans case

I denne case vil du kunne læse hvordan trivsel på arbejdspladsen blev forbedret igennem brobygger metoden

læs mere om denne case

medie case

I denne case vil du kunne læse hvordan trivsel på arbejdspladsen blev forbedret igennem brobygger metoden

læs mere om denne case